Os Gemeos ve BluLizbonlu sokak sanatçıları Os Gemeos ve Blu'nun kullanılmayan bir bina üzerine yaptıkları olağan üstü güzellikte bir grafiti çalışması.