Before Or After Yourself

Fotoğrafçı Robert Gill'in büyüleyici videosu 'Before Or After Yourself' aslında kendisinin bir bitirme projesi. Video, takıntı haline getirdiğimiz fitness kültürünü mümkün olduğunca uç noktalara taşıyor ve böylelikle Gill'in de vicudunun fiziksel değişimine tanık oluyoruz.