KARTON FANZİN NO:5


Karton Fanzin'in 5.sayısı çıktı. Bu sayı GDO'suz, ekstra vitaminli, farka saygılı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi Mephisto Kitapevi'nden temin edilebilir.